Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård

Vi skickar ut nyhetsbrev ca var sjätte vecka under tiden som arbetet pågår med implementering av Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, dvs fram till oktober 2018. Din e-post och övriga uppgifter kommer endast att användas för detta ändamål. Du kan när du vill säga upp din prenumeration.
* visar obligatoriska fält